Üçlük

Bugün seherde ya da dün üç yalniz kuş pencerem önünden geçti sonra, sessizce, ufka sığindilar yalnizklik la bir-birine bağlanmış üç tane kuş Muhammed Salih

Kabe’yi Sağındım (Özledim)

Ben yine sağındım, evini Sen’in Rabbim benim, Rahmanir Rahim. Bu bir teşbih değil, gerçekten benim, Sağınçtan göklere yükselir ahım! Şükür ki, sindirdin nefsin sazını, Yerine kalbimi inlettin, Rabbim. «Sağınmak» fiilinin tam manasının, «Sığınmak» olduğunu anlattın, Rabbim! Muhammed Salih 25.01.2016

“O SADECE HEKİM DEĞİLDİ”

Aidin Salih talabeleri ile, onun sağ tarafında Hatice Misge. Ablam, dostum, dava arkadaşım ve hocam İnsanlar genellikle onu hekimliğinden dolayı tanır, ben insanlığından, karakterinden, İslam’ın özünü yansıtan  asil, zarif duruşundan bahsetmek istiyorum. Gittiği her yerde farklı olduğu hemen anlaşılırdı, mutlaka onu fark ederdiniz. Kötü giyinen, başörtüsünü özensiz örten arkadaşlarımızı uyarırdı. İyi giyinmek çok giysi sahibi olmaya…

Türkçe ortak dilimiz olsun

Dilin, dünyada ve Türk boyları (halkları) tarafından en çok kullanılan, yaygın ve pratik bir dil olması şart. Böyle bir dil bizde mevcuttur. Bu dil, Türkiye Türklerinin konuştuğu Oğuz lehçesidir, modern deyimle, “İstanbul Türkçesi”dir. 250 milyon Türk nüfusunun büyük çoğunluğunu Oğuz lehçesinde konuşanlar teşkil etmektedir. Bu nüfus, 74 milyonluk Türkiye başta olmak üzere, Azeriler (İran Azerileri…

Uyanış gününe doğru

İslam dünyasında yaşanan son gelişmeler iyimserlik aşılamaktadır. Sanki İslam dünyası kendi bilgelik yaşına yaklaşıyor, bu arada yüz çizgileri yumuşuyor, bakışları berraklaşıyor. «Devrim» olarak tanımlanan hareketler üzerinde kan lekeleri görülse de, acılar çekilse de bu, hiç şüphesiz, bir arınma, yenilenme sürecidir. Bu muazzam değişimin araçları farklı, zaman zaman beklenmedik şekle girebilir ve hatta Müslümanların menfaatlerine aykırı…