МЕН КИММАН? / BEN KİMİM?

Мен кимман?

«Сен кимсан?» деган саволга аниқ жавобим:

Агар 18 минг оламни Яратган Аллоҳга қуллик этмак ва унинг сўнгги Расули Муҳаммад алайҳиссалом(с.а.в) шариатида яшамоқ мусулмонлик эса, алҳамдулллоҳ, мен — мусулмонман.

Агар ўз миллатини севиш миллиятчилик бўлса — мен миллиятчиман.

Агар турк қавмларининг бирлашувини орзу этмак туркчилик (пантуркизм) бўлса, мен — туркчиман(пантуркистман).

Агар Одам алайҳиссалом ва Ҳазрати Ҳаввони бутун инсониятнинг, бутун ирқларнинг ота ва онаси деб билиш, бутун инсонларнинг қардош эканлигига иймон этиш ва ер куррасини ватан деб билиш космополитизм бўлса — мен космополитман.

2020

***

BEN KİMİM?

«Sen kimsin?» sorusuna net cevabım:

Eğer 18 bin alemi yaradan Allah’a kulluk etmek ve onun son Peygamberi Muhammed Aleyhisselam şeriatında yaşamak müslümanlık ise, elhamdülillah, ben — müslümanım.

Eğer kendi milletini sevmek milliyetçilik ise ben — milliyetçiyim.

Eğer Türk kavimlerinin Birliğini arzu etmek Türkçülük(Pantürkizm) ise ben — Türkçüyüm (Pantürkist’im).

Eğer Adem aleyhisselam ve Hazreti Havvayı tüm insanlığın, tüm ırkların ecdadı olarak bilmek, tüm insanların kardeş olduğuna iman etmek ve yerküresini vatan bilmek kosmopolitizm ise ben — kosmopolitim.

2020

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *