ЁЛГОНЧИ ДУНЁМИ?/YALANCI KİM – DÜNYA MI?

ЁЛГОНЧИ ДУНЁМИ?

Мусавий,насроний Яратгандан нақд
Жаннат истайдилар, буни биламиз.
Биз ҳам Роббимизга ҳар куни беш вақт
«Бизга жаннат бер», деб дуо қиламиз

Дуо этар экан, ҳатто йиғлаймиз
Самимийдир истак каби кўз ёш ҳам,
Бағримизни зикр билан тиғлаймиз,
Биздаги ихлосдан эрийди тош ҳам…

Аммо халос килиб бизларни дарддан
«Жаннатга киринглар!», десайди Худо,
Нечтаси кирарди олти милиарддан
Ёлғончи дунёни ташлаб, ажабо?…

Эким 2020

***

YALANCI KİM – DÜNYA MI?

Musevi, Nasrani Yaradan dan nakit,
Cenneti isterler bunu biliriz.
Biz de Rabbimizden her gün beş vakit,
“Cennet ver” diye hep yalvarırız.

Dua edip hüngür hüngür ağlarız,
Samimidir istek gibi göz yaşı da,
Zikirle bağrımızı dağlarız,
Bizdeki ihlastan eriyor taşta.

Lakin kurtararak bizleri dertten,
“Cennete giriniz” deseydi Hüda,
Kaçı girerdi şu altı milyardan,
Yalancı dünyayı bırakıp acaba?

EKİM 2020

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *